Velg en side

2024

Mosjøen - fredag 24. mai

Velkommen!

Gullhanen er årets festdag for næringslivet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, med næringskonferanse på dagen og festmiddag med underholdning og prisutdeling på kveldstid.

Gullhanen arrangeres av Mosjøen Næringsforening, og er den dagen i året vi hyller hverandre, skaper gode relasjoner, og inspirerer til utvikling. Arrangementet skal utvikle næringslivet, utvikle samhandlingen, øke fremsnakkingen, inspirere, motivere og vise frem suksesshistoriene.

GULLHANEN

FESTKVELD

Næringsseminar og festkveld

Premieutdeling og fest

Næringsseminar på dagtid

G ULLH ANEN

GU LLHANEN

GULLHANE N

Foredrag og underholding

GULLHANEN Mosjøen

OM PRISENE:

GULLHANEN

Gullhanen skal være en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som over tid har markert seg på en positiv måte i regionen. Prisen skal stimulere til økt fokus på kvalitet innen viktige konkurransemessige elementer slik som service, innovasjon, produktutvikling, stayerevne og ekspansjon. Det nomineres inntil 5 kandidater. Prisen består av Gullhanen, diplom og synlig bevis for å kunne settes i bedriftens inngangsparti. Vinneren vil også bli profilert på næringsforeningens nettsider.

Prisvinneren plikter å fronte prisen i hele året. Vinneren plikter også å fortelle om bedriften og suksessen på en av møtearenaene til Mosjøen Næringsforening i vinneråret.

VINNER
GULLHANEN 2023

Truck og Maskin AS

Vi gratulerer så mye!

GULLEGGET

Gullegget er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som over tid har markert seg på en positiv måte i vår region. Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap, innovasjon, etableringsvilje og nyskaping. Prisen består av Gullegget, diplom og synlig bevis for å kunne settes i bedriftens inngangsparti. Vinneren vil også bli profilert på næringsforeningens nettsider.

Prisvinneren plikter å fronte prisen i hele året. Vinneren plikter også å fortelle om bedriften og suksessen på en av møtearenaene til Mosjøen Næringsforening i vinneråret.

VINNER
GULLEGGET 2023

Helgeland Kraft

Vi gratulerer så mye!

GULLSERVICE

FOLKETS PRIS! Denne prisen skal være med å sette fokus på service, kundevennlighet, produktkunnskap mm. Prisen deles ut gjennom avstemning via Helgelendingen.

Juryen nominerer inntil 5 kandidater, som folket stemmes over på www.helg.no

VINNER
GULLSERVICE 2020

Trixie restaurant & bar

Vi gratulerer så mye!

GULLFJÆREN

Gullfjæren skal være med å sette fokus på arbeidet med å fremme fagopplæringen i arbeidslivet og få flere til å bli lærebedrifter. Juryen nominerer 5 kandidater til prisen.

Kriterier som kan tillegges vekt: Opplæringens mål og innhold • Samarbeidet mellom bedrift og skole • Tilrettelegger gode læringsforhold • Involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften • Tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov • Rekrutterer til nye lærefag i virksomheten • Har en positiv utvikling i antall lærekontrakter • Bistår lærlingene etter bestått fagbrev i videre arbeid eller utdanning • Synliggjør og deler erfaringer med eget arbeid med lærlinger

VINNER
GULLFJÆREN 2023

Sinus

Vi gratulerer så mye!

VINNER 2023

Truck og Maskin AS

Vi gratulerer så mye!

VINNER 2023

Helgeland Kraft

Vi gratulerer så mye!

VINNER 2023

Trixie restaurant & bar

Vi gratulerer så mye!

VINNER 2023

Sinus

Vi gratulerer så mye!

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Gullegget 2019 - Naturlige Helgeland

Vinnere 2018

Gullegget 2018 - Total trafikkhjelp
Vinnere Gullservice 2018 - Milano mat og vinhus

Skulptøren

Skulpturene Gullhanen, Gullegget og Gullservice er designet og utformet av Stig Einar Edvartsen
www.stigee.com

2024

Fredag 24. mai

Helgelendingen logo
Fru Haugans Hotel logo