Velg en side

Gullhanen er årets festdag for næringslivet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, med næringskonferanse på dagen og festmiddag med underholdning og prisutdeling på kveldstid.

Gullhanen arrangeres av Mosjøen Næringsforening, og er den dagen i året vi hyller hverandre, skaper gode relasjoner, og inspirerer til utvikling.

Arrangementet skal utvikle næringslivet, utvikle samhandlingen, øke fremsnakkingen, inspirere, motivere og vise frem suksesshistoriene.

Bestill billetter til Gullhanen 2020

NB: Husk å føre opp alle navn hvis du melder på flere personer.

Spørsmål? Kontakt oss på post@mosjoennf.no

Priser:

Gullhanen 2020
– Medlem i Mosjøen Næringsforening: Kr. 1.950,-
– Ikke medlem i Mosjøen Næringsforening: Kr. 2.350,-

Dette inkluderer både festgalla kveld og
næringsseminaret. 

Gullhanen 2020 Næringsseminar
– Medlem i Mosjøen Næringsforening: Kr. 850,-
– Ikke medlem i Mosjøen Næringsforening: Kr. 1.150,-

Dette gjelder bare næringsseminaret. 

Alle prisene er eksklusiv mva. som tilkommer.  Faktura kommer på e-post.

9 + 5 =

Vefsn kommunes Næringspris 2020

Næringsprisen skal stimulere til nyskapning og utvikling av næringslivet i Vefsn.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra så vel arbeidsgiversiden som arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen.

PRISENE

GULLHANEN

Gullhanen skal være en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som over tid har markert seg på en positiv måte i regionen. Prisen skal stimulere til økt fokus på kvalitet innen viktige konkurransemessige elementer slik som service, innovasjon, produktutvikling, stayerevne og ekspansjon. Det nomineres inntil 5 kandidater. Prisen består av Gullhanen, diplom og synlig bevis for å kunne settes i bedriftens inngangsparti. Vinneren vil også bli profilert på næringsforeningens nettsider.

Prisvinneren plikter å fronte prisen i hele året. Vinneren plikter også å fortelle om bedriften og suksessen på en av møtearenaene til Mosjøen Næringsforening i vinneråret.

VINNER 2019:

FRU HAUGANS HOTEL

Vi gratulerer!

GULLEGGET

Gullegget er en hedersbevisning som deles ut til en bedrift eller person som over tid har markert seg på en positiv måte i vår region. Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap, innovasjon, etableringsvilje og nyskaping. Prisen består av Gullegget, diplom og synlig bevis for å kunne settes i bedriftens inngangsparti. Vinneren vil også bli profilert på næringsforeningens nettsider.

Prisvinneren plikter å fronte prisen i hele året. Vinneren plikter også å fortelle om bedriften og suksessen på en av møtearenaene til Mosjøen Næringsforening i vinneråret.

VINNER 2019:

NATURLIGE HELGELAND

Vi gratulerer!

GULLSERVICE

FOLKETS PRIS
Denne prisen skal være med å sette fokus på service, kundevennlighet, produktkunnskap mm. Prisen deles ut gjennom avstemning via Helgelendingen.

 

Juryen nominerer inntil 5 kandidater, som folket stemmes over på www.helg.no

VINNER 2019:

MALERBUA AS

Vi gratulerer!

VINNER 2019:

FRU HAUGANS HOTEL

Vi gratulerer!

VINNER 2019:

NATURLIGE HELGELAND

Vi gratulerer!

VINNER 2019:

MALERBUA AS

Vi gratulerer!

Vinnere 2019:

Vinnere 2018:


Program 2019

Program kommer!


Skulptøren

Skulpturene Gullhanen, Gullegget og Gullservice er designet og utformet av Stig Einar Edvartsen
www.stigee.com

 Arrangører: